CÁC TÍNH NĂNG KHÁM PHÁ SẢN PHẨM

Thuật toán của chúng tôi được tinh chỉnh cho từng kịch bản khác nhau.
Lựa chọn tối ưu được đưa ra tùy theo khách hàng, inventory và trên hết là từng cơ hội bán hàng riêng biệt.

KnowLead Product recommendations

RECOMMENDATION CHO TRANG CHỦ

Homepage personalization

Gây ấn tượng cho khách hàng mới bằng các sản phẩm hot và các xu hướng mới, cập nhật từ dữ liệu thật.
Đón khách quen trở lại bằng các sản phẩm dành riêng cho cá nhân họ.

XẾP HẠNG SẢN PHẨM TRÊN DANH MỤC VÀ KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Xếp hạng sản phẩm theo cách tối ưu với từng khách hàng trên trang danh mục sản phẩm và kết quả tìm kiếm

Category and Listing ranking

RECOMMENDATION CHO TRANG SẢN PHẨM

Product page recommendation

Tận dụng tiềm năng up-sale và cross-sale của trang sản phẩm bằng cách chào các mặt hàng thích hợp với từng loại sản phẩm

CROSS-SALE TRÊN GIỎ HÀNG VÀ CHECKOUT

Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc checkout, bạn vừa biết được nhu cầu của họ. Hãy nắm lấy cơ hội cross-sale cho chính khách hàng đó bằng thông tin bạn vừa khám phá được.

Cart and Checkout discovery